Home » Aanmelden

Aanmelden

IVM met de covid 19 maatregelen eerst telefonisch contact opnemen 0639691969 Miranda

Met onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor een van de trainingen van Dogs-Time. Uw aanmelding wordt gezien als reservering. Wanneer het verschuldigde tarief is overgemaakt op rekeningnummer NL02 RABO 0332 6973 12 t.n.v. Hondentrainingscentrum Dogs-Timeonder vermelding van de naam van de hond, ontvangt u een inschrijvingsbevestiging en is uw deelname definitief. Het toekennen van trainingsplaatsen gebeurt op volgorde van betaling. Wanneer het verschuldigde bedrag niet voldaan is binnen 2 werkdagen na aanmelding, dan vervalt de reservering.

Vermeld bij uw betaling de naam van uw HOND.

Bij voortijdige beëindiging van een training vindt geen restitutie van het trainingsgeld plaats.