Home » Onze trainingen » Opstaptraining

Opstaptraining

Deze training is bedoeld voor honden die geen puppytraining en basistraining hebben gehad. Het kan zijn dat u nooit toegekomen bent om een training te volgen, of dat alles goed ging tot de pubertijd aanbrak en u nu hulp nodig heeft.

Deze training sluit ook goed aan bij een volwassen hond die binnen het gezin opgenomen is. Denk hierbij aan een hond uit het buitenland of een asiel en waarmee u de band wilt versterken. U wilt de hond zo goed mogelijk begeleiden tot een sociale huishond.

Lesinhoud:

  • wederzijds respect en vertrouwen opbouwen;
  • rust aan de lijn (zonder trekken);
  • het hier komen;
  • het krijgen van aandacht en de aandacht vasthouden;
  • het leren zitten en liggen (uitbreiden).

Soms heeft het onder de knie krijgen van deze basis meer tijd nodig. U zou dan in overleg door kunnen stromen naar gehoorzaamheid 1 .

Deze training bestaat uit 5 lessen van 45 minuten in een klein groepje.