Algemene voorwaarden

 1. De vakanties worden, zoveel mogelijk, tijdig opgenomen in de
  jaarplanning van de lessen.
 2. De cursisten dienen altijd het cursusgeld te voldoen voor aanvang van
  de cursus, bij in gebreke blijven zal de cursist niet toegelaten worden tot
  de les.
 3. Inschrijving verplicht tot betaling van de gehele cursus. Helaas wordt
  geen restitutie van het cursusgeld gegeven.
 4. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door
  de cursist en/of hond dient er een doktersverklaring cq.
  dierenartsenverklaring te worden overlegd. Na overlegging van deze verklaring zal met de klant de mogelijkheden worden besproken voor het op een later tijdstip volgen van de gemiste lessen, cursus, training of coaching.
 5. Inhaallessen zijn in geval van ziekte of overmacht mogelijk zonder extra kosten. De inhaallessen en-tijden worden in overleg afgesproken.
 6. Indien een les later dan 12 uur voor aanvang van die les is afgezegd,
  vervalt het recht op inhalen.
 7. Indien door ziekte of overmacht van de trainer(s) lessen uitvallen zullen
  deze in overleg en naar mogelijkheden van de trainer(s) ingehaald
  kunnen worden.
 8. De kwaliteit staat bij Hondentrainingscentrum Dogs-Time in een hoog vaandel; zo ook de veiligheid van de honden, cursisten en trainers. Cursisten en/of honden die deze veiligheid niet waarborgen kan toegang tot de hondenschool worden ontzegd..
 9. De certificaten/ Diploma’s uitgereikt na deelname van een van de cursussen, trainingen is een bevestiging van gedrag gedurende de periode van deze cursus ,training.